Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ "Türk Dýþ Politikasýnda Afrika: Osmanlý Mirasý Üzerine Ortak Gelecek- Etkinlik Arayýþlarý"
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 18:18:31
"Türk Dýþ Politikasýnda Afrika: Osmanlý Mirasý Üzerine Ortak Gelecek- Etkinlik Arayýþlarý"

Dünya hammadde kaynaklarýnýn yüzde 20’sinden fazlasýna sahip olan Afrika, 53 ülkenin bulunduðu, 2 bin üzerinde farklý dilin konuþulduðu, 1 milyara yakýn insanýn yaþadýðý, 30 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa Birliði’nden yedi, ABD’den üç kat daha büyük bir kýtadýr. Bir diðer ifadeyle yeryüzünde yaþayan her yedi kiþiden birini barýndýran, hýzlý bir þekilde artan nüfusuyla Birleþmiþ Milletler (BM)’de “nicelik” olarak da olsa önemli bir yer iþgal eden Afrika kýtasý, bugün itibarýyla bu örgütteki koltuklarýn (oylarýn) yaklaþýk yüzde 30’u anlamýna gelmektedir. 

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU