Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
»  Yayin Ilkeleri Ve Yazim Kurallari

 

I.KÖŞE YAZILARI İÇİN YAZIM KURALLARI

 A.Köşe Yazılarına İlişkin Esaslar

1. Konu başlığı, kelimelerin baş harfleri büyük olmalı ve ortaya hizalanmalıdır.

2. Yazarın adı metnin altında sol tarafta (unvan+ isim+soyadı) verilmelidir.

3. Metin, Times New Roman, 12 punto, satır aralığı tek olmalıdır.

4. Metin 750 kelimeyi aşmamalıdır.

B.Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

5. Paragraf, ilk satırı ara bırakılmadan başlatmalı,  iki yana dayalı ve satır aralığı tek olmalıdır.

6. Sayfa’nın kenar boşlukları, üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 1,25 cm olmalıdır.

7. Sayfa numarası vermeye gerek yoktur. 

C. Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar

8. Göndermeler (referanslar), dipnotlar metin sonuna numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, gerektiği yerde köşeli parantez açılarak [1], [2] numaralandırıldıktan sonra metin sorunda, “dipnotlar” başlığı altında 1), 2), 3), gibi sıralanarak verilecektir. Kesinlikle metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) veya “dipnot ekle” kullanılarak sayfa sonu ve metin sonunda verilmeyecektir. Eğer yazar adı veya konu başlığıyla ilgili not aktarılacaksa (*) işareti konularak verilebilir.

9. Atıfta bulunulan kaynak tam kimliğiyle verilmeli, atıfta bulunulmamış eserler dipnot olarak gösterilmemelidir.

10. Yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) koyu yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir. Kaynağa internetten ulaşılmışsa internet link’i ve son ulaşım tarihi verilmelidir.

 

II. MAKALELER İÇİN YAZIM KURALLARI

A. Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

1. Yazılar, makalenin başlangıç kısmına yazılmış, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet, Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir.

2. Yazar adı, ortaya, italik koyu, 12 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 10 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

3. Yazı karakteri Times New Roman, 12 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

B. Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

4. Paragraf yazısı, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı tek olmalıdır.

5. Kenar boşlukları üstten 2.5 cm, alttan 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 1,25 cm olmalıdır.

6. Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.

7. ilk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 10 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

C. Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar

8. Göndermeler (referanslar), dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) şeklinde gösterilmeyecektir.

9. Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.

10. Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) koyu yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.

11. Aynı esere yapılan atıflarda a.g.e., aynı esere izleyen şekilde ikinci kez atıf a.e. kısaltmaları ile belirtilmelidir.

Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir.

a. Kitaba Atıf:

aa. Tek yazarlı eserler için:

Yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayımlandığı yer: yayınevi, tarih, sayfa numarası.

Kemal H. Karpat, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (çev. Recep Boztemur), Ankara: İmge Kitabevi, 2001, s.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press, 1995, p. 93.

ab. İki yazarlı eserler için:

Robert Anhegger, Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1956, s.49.

Kurt B. Mayer, Walter Buckley, Class and Society, New York: Random House, 1969, p.123.

ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:

Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2002, s.9.

b. Arşiv belgeleri için:

Arşiv adı, Fon adı ve kodu, Dosya numarası ya da klasör numarası, Gömlek numarası, varsa belge numarası yada fihrist numarası.

BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3. ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.

c. Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, "makale adı" (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no, sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Suat İlhan, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayı 19, Kasım 1990, s.7.

Martha B. Olcott, "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, Cilt 33, Sayı 3, Temmuz 1981, s.353.

d. Tezler için

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).

Atilla Sandıklı, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007, s.134 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

D. Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar

12. Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.

13. Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.

14. Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert, Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1956.

İLHAN Suat, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayı 9, Kasım 1990, s. 7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press, 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), Ankara: İmge Kitabevi, 2001.

MAYER Kurt B., Walter Buckley, Class and Society, New York: Random House, 1969.

OLCOTT Martha B., "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, Cilt 33, Sayı 3, July 1981, s. 352-369.

SANDIKLI Atilla, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci, İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

YALÇIN Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2002.

E. Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar

15. Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hakkında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.

16. Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKLAR'dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı yapılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir. 

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU