Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Rakhat ABDÝEVA Analizler
  Çin Dýþ Politikasýnda Enerji Güvenliði ve Orta Asya 2015-11-30 23:51:40
  

Dünyadaki en büyük enerji tüketicilerinden olan Çin’in ithal enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýnýn oraný % 57’dir. Çin

  Enerji Baðlamýnda Çin-Orta Asya Ýliþkileri 2015-11-28 12:07:57
  

Artan enerji kaynaklarý ihtiyacý ve batý bölgelerinin kalkýnmasý ile ilgili stratejik planlarýna baðlý olarak Çin Orta Asya’da etkisini artýr

  Çin’in Enerji Politikasýnda Orta Asya 2015-11-21 20:42:25
  

Çin’in Orta Asya’ya yönelik politikasý, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduðu 1949’dan 1991’e kadar olan dönem ve 1

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU